Centro de certificaciones médicas: P & S Prevención y Salud

Saúde e beleza

Centro de certificaciones médicas: P & S Prevención y Salud

A nosa experiencia no mundo da xestión sanitaria e no da xestión de servizos médicos de empresa nace coa creación da nosa empresa no ano 1.991 denominada Centro Médico Santander que desde entón vén realizando diversas actividades médicas entre as que se atopan a xestión dos servizos de prevención e os recoñecementos médicos e psicofísicos para a obtención e revisión dos carnés de conducir, armas, laborais, Seguridade Privada, animais perigosos, mergullo deportivo, deportistas, embarcacións deportivas, transporte terrestre- ferroviario e mesmo aéreo.

Onde atopalo