El Mercado: El Mercado

Hostalería

Restaurante que procura un coidado equilibrio entre a cociña tradicional e as npvas tendencias gastronómicas. Ademáis é un bar de copas especialista en tónicas e xinebras prémium