Reparación de ordenadores: Clinic

Informática e Fotografía

Clínica informática, onde o nosos equipo de técnicos e profesionais realizan tarefas de mantemento, instalación de software e reparación de ordenadores e outros produtos tecnolóxicos.