Servizo Centro Diagnóstico de tenis

Deportes

• Encordado de raquetas – substitución de pasadonas
• Espesar grip
• Diagnóstico de raquetas (análise de peso, análise de rixidez, análise de potencia, análise de balance e análise de mobilidade)