Atención ao cliente

Outros servizos

En todos os nosas tendas ten á súa dispoñibilidade o Servizo de Atención ao Cliente onde lle poderemos dar solucións a calquera dúbida ou suxestión que teña. 

Ademais pode falar connosco no 901 122 122, todos os días, en horario comercial. Para atención ao cliente de compra online chame ao 902 408 208.
 


 

 

Onde atopalo: