Instalación de alarmas: Prosegur

Outros servizos

Instalación de alarmas: Prosegur

Prosegur é unha compañía multinacional que ofrece solucións de seguridade globais e integrais, adaptadas ás necesidades dos nosos clientes. Somos referente en cada un dos mercados nos que desenvolvemos a nosa actividade. En Prosegur, ao mesmo tempo que aplicamos a nosa concepción global, actuamos de forma local e sendo conscientes das particularidades de cada país. Traballamos baixo estritos parámetros de excelencia apostando pola innovación e adaptándonos ás necesidades específicas do cliente. Baseamos o noso traballo nunha estratexia de negocio claramente diferenciada; proximidade ao cliente, innovación e excelencia no servizo unido a unha sólida posición financeira.

Onde atopalo